cropped-cropped-oie_transparent-2.png
subrogació de personal barcelona, empresa subrogacio personal, contractar personal eventual, contractar personal discapacitat, treballadors amb discapacitat, contractar treballadors amb discapacitat.

Ajudem a les empreses a construir el seu negoci amb els nostres serveis de personal qualificat.

subrogació de personal, empresa subrogacio personal, contractar personal eventual, contractar personal discapacitat, treballadors amb discapacitat, contractar treballadors amb discapacitat.

Treballem per facilitar-li el treball al nostre client i que no necessiti preocupar-se per res.

Qui Som

ANT INTEGRA és un centre especial d’ocupació que neix de l’experiència del sector dels serveis auxiliars amb la important missió de facilitar la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.

Què Fem

Compartim el compromís social amb els clients que contribueixen contractant els nostres serveis per oferir llocs de treball a persones amb discapacitat que els permetin ser autosuficients i desenvolupar el seu projecte de vida.

Com Ho Fem

Oferim l’ensenyament dels aspectes bàsics relacionats amb el compromís amb el treball i la participació en equips de treball per generar una rutina que proporcioni seguretat i continuïtat a l’empresa.

Quan l’externalització d’una part de la vostra activitat es converteix en estratègica, ANT Integra dóna resposta a totes les àrees, amb la màxima professionalitat.

Perquè Nosaltres

Els nostres auxiliars són professionals seleccionats que segueixen un programa de formació continuada. Les seves funcions dependran del servei assignat segons el pla operatiu dissenyat de manera personalitzada.

Ens ocuparem de gestionar eficaçment les tasques derivades de l’activitat diària de la seva empresa, aportant valor afegit, benestar entre empleats, empleades i proveïdors, i permetent desenvolupar les seves funcions al 100% garantint la consecució dels objectius empresarials.

Ens fem càrrec de l’estructuració, l’optimització i la gestió adequada de tots aquells serveis que desitgi externalitzar fent de l’eficiència i la reducció de costos dues qualitats intrínseques a cada activitat.

Metodologia

Ens encarreguem de la subrogació del personal de la teva empresa, garantim l’estabilitat dels treballadors i els incorporem a ANT INTEGRA perquè continuïn exercint les seves obligacions i tenint els seus drets laborals.

Oferim fer-nos càrrec de la gestió de plantilles sobredimensionades i ens encarreguem de la reestructuració organitzativa de l’empresa, buscant organitzacions molt més planes i amb una reducció important de costos de coordinació i de personal.

Des d’ANT INTEGRA creiem que el nostre punt fort és la tranquil·litat que aportem als nostres clients, per això oferim serveis en tots els aspectes en els quals una empresa necessita suport. Tant en els serveis tècnics o de neteja, com en els serveis relacionats al personal.

ANT Integra li permet donar compliment a la llei LISMI 13/1982 mitjançant l’aplicació del RD 364/2005 de mesures alternatives per la celebració de contractes amb Centres Especials de Treball.
SUPOSATS EN ELS QUALS ES PRODUEIX LA SUBROGACIÓ DE TREBALLADORS

Treballadors/es en actiu
La subrogació de personal es durà a terme amb aquells treballadors que hagin estat duent a terme activitats laborals amb l’empresa sortint durant més de quatre mesos des del seu inici a la companyia, amb independència de la modalitat de contracte de treball.

Treballadors/es amb dret a reserva de lloc de treball
Tots aquells empleats que es trobin en situació d’incapacitat temporal, excedència, vacances, permisos, maternitat o incapacitat permanent, sempre que compleixin una antiguitat mínima de sis mesos en l’empresa sortint, estaran capacitats per a la subrogació de personal.

Treballadors/es temporals o fixos de nou ingrés
Serà possible la subrogació de personal en aquells empleats que hagin estat incorporats a l’empresa sortint en els sis mesos anteriors al fet que s’arribi a produir la subrogació, siguin treballadors amb contracte temporal o treballadors amb lloc fix.

OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Previous
Next
subrogació de personal, empresa subrogacio personal, contractar personal eventual, contractar personal discapacitat, treballadors amb discapacitat, contractar treballadors amb discapacitat.

Som una empresa compromesa amb tots els sectors de la societat i, des del nostre sector de la neteja i el manteniment ajudem a donar feina a persones amb discapacitat perquè creiem en el seu potencial humà.

Treballem amb ells, els formem i els acompanyem a treballar en una empresa.

En funció del tipus de discapacitat de la persona, s’assignen feines, màquines o estris de diferents tipus, també amb identificació per símbols i colors per facilitar-la.

A ANT INTEGRA desenvolupem activitats de formació en un entorn estable, centrant-nos en l’ensenyament i en les obligacions en l’àmbit professional per aprendre i contribuir al creixement personal de la persona.

CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ
  • Creació de valor econòmic per a cadascun dels treballadors, proporcionant-los un treball digne i remunerat, de manera que ells se sentin productius i valorats.

  • El treball com a mitjà d’integració social. Fer sentir als treballadors com a membres actius de la societat, sent cada vegada més reconeguts socialment.

  • Desenvolupament personal i professional. El treball és una oportunitat per a créixer tan personalment com professionalment, assumint noves responsabilitats per a sentir-se productiu.

  • La satisfacció pel treball ben fet. Les barreres de la discapacitat s’han de derrocar mitjançant la combinació de la tècnica i la tecnologia entre l’empresa i la persona.

  • El respecte com a valor principal. Promoure l’empatia, la tolerància, la receptivitat i la cordialitat en el treball, ens permet a tots apreciar les qualitats pròpies i dels altres.

INSERCIÓ LABORAL DE PERSONAL DISCAPACITAT

A ANT INTEGRA adaptem els protocols de seguretat i salut per a persones amb discapacitat.

Ajudem les persones amb un nivell de discapacitat del 33% o més a integrar-se a la feina. Ens encarreguem de totes les accions del procés de suport, des de l’entrada al centre especial d’ocupació fins a l’obtenció d’una feina amb una altra empresa externa o amb els nostres empleats.

Des de la nostra empresa, ens esforcem per proporcionar les eines, recursos i formació necessaris adaptats a les seves habilitats perquè puguin fer una feina productiva i oferir un servei de qualitat als nostres clients perquè puguin fer la seva feina d’una manera independent i satisfactòria.

L’objectiu principal és que tothom aconsegueixi una plena adaptació al món laboral i adquireixi els coneixements i habilitats necessàries per fer la feina de forma independent.

BARCELONA

GIRONA

CINC Centre de Negocis i Assessoria Girona | C\ Güell, 58 · 17001 Girona

Omple el Formulari: